Odovzdanie dieťaťa

Vážení rodičia, dôrazne Vás žiadame, aby ste pri príchode do MŠ osobne odovzdali dieťa príslušnej učiteľke!

Rodič nesmie ponechať dieťa v umyvárni a odísť z budovy.

Zverejnené Oznamy | 16.09.2020