Občianske združenie ZM Štúrovček

Milí rodičia, prosíme Vás o úhradu členského poplatku na školský rok 2019/2020 vo výške 42 eur 

na číslo účtu SK91 7500 0000 0040 2630 6030 najneskôr do 31.10.2019.

V prípade, že ste členský príspevok už uhradili ďakujeme.

Zverejnené Oznamy | 03.10.2019