Nové opatrenia , prosím prečítať

Dobrý deň, vážení rodičia.

Vzhľadom k výrazne zhoršujúcej sa situácii týkajúcej sa ochorenia na Covid -19 a na dôrazné odporučenie ministra školstva SR, Vám týmto oznamujem, že od zajtra, t.j. 12.10.2020  nariaďujem v materskej škole pre deti od 3 rokov povinnosť mať rúško počas celého pobytu v materskej škole. Dieťa, ktoré rúško mať nebude, nebude do materskej školy prijaté. Rúško je povinné už pri vstupe do budovy materskej školy. Žiadam Vás, aby ste toto nariadenie riaditeľky materskej školy plne rešpektovali, aby nedochádzalo k zbytočným konfliktom.Vzhľadom k nutnosti používať rúško Vás prosíme, aby dieťa malo v skrinke vždy aj náhradné rúško (aspoň 2ks).
Rodičov detí, ktoré ešte nedovŕšili tri roky by som chcela poprosiť, aby boli voči ostatným deťom a zamestnancom ohľaduplní a rúško dali aj svojim deťom, prípadne situáciu zvážili a dieťatko si ponechali, ak je to možné doma.
Ďakujem Vám za pochopenie a rešpektovanie nariadenia a opatrení. 
Verím, že zodpovedným prístupom k celej situácii sa nám podarí zostať zdravými.

S pozdravom
                          Ivana Homolová.
--

Zverejnené Oznamy | 11.10.2020