Návšteva mestskej knižnice 2024

     Stredu 5.6.2024 navštívili deti z druhej a tretej triedy mestskú knižnicu.

     Oboznámili sa s priestormi knižnice, dozvedeli sa o tom, ako to v knižnici funguje, ako kniha vzniká a získali nové informácie aj o práci pani knihovničiek.

     Touto cestou im ďakujeme za milé privítanie a pekný program.

     Tešíme sa zase niekedy nabudúce.

Zverejnené Oznamy | 05.06.2024