Návšteva hasičskej stanice 2023

Vo štvrtok 4.5.2023 sa deti z 2. a 3. triedy zúčastnili návštevy hasičskej stanice, kde sa oboznamovali s prácou hasičov ...

Zverejnené Oznamy | 07.05.2023