Nariadenie RÚVZ - prerušenie prevádzky

Na základe rozhodnutia RÚVZ

 sa kvôli vysokej chorobnosti detí a personálu

prerušuje

prevádzka materskej školy

od 30.01.2024 do 05.02.2024 (vrátane).

Nástup do MŠ je 06.02.2024

Zverejnené Oznamy | 29.01.2024