Mikuláš

Milí rodičia, v piatok 4.12.2020 sa v našej Materskej škole v dopoludňajších hodinách uskutočnil Mikuláš. ?? Deti ho privítali s veľkou radosťou a mali preňho pripravené tance, piesne a básničky. Mikuláš sa im odvďačil  balíčkom ? Mikuláš sa konal v jednotlivých triedach. Preto, kto má záujem o fotky a video z besiedky, prineste si USB kľúč a odovzdajte pani učiteľkám v triede. Ďakujeme ????

Zverejnené Oznamy | 07.12.2020