EDUBEE - Včielky pre školy

     Naša materská škola sa zapojila od marca do projektu EDUBEE  - Včielky pre školy.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie učiteľov a žiakov o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrane.

 

     Utorok 19.03.2024 nám doručili liaheň, v ktorej sa nachádzali kokóny (ochranné púzdro,

v ktorom včielka spí). Následne sme ich spoločne ubytovali v ich novom domčeku, kde veríme,

že sa im bude veľmi páčiť.

 

   Ďakujeme manželom Mgr. Mariánovi Kérymu a Ing. Adriáne Kéryovej, že zafinancovali tento projekt,

na ktroý sa deti veľmi tešia a spoločne sa dozvieme veľa nových informácií a zaujímavostí o živote včiel.

  Ďakujeme pánovi školníkovi Jozefovi Kováčovi, že sa postaral o osadenie domčeka,

kde budú naše včielky veselo poletovať.

 

Zverejnené Oznamy | 20.03.2024