Členský príspevok na rok 2021 - OZ Štúrovček

Milí rodičia,

príspevok do OZ Štúrovček na rok 2021 bol stanovený vo výške 30 € na 1 dieťa (ak máte v MŠ 2 deti za druhé zaplatíte sumu 15 €).       

Preto Vás prosíme o úhradu do 15.11.2021 na účet č. SK91 7500 0000 0040 2630 6030.

Ďakujeme s pozdravom OZ Štúrovček.

 

Zverejnené Oznamy | 04.10.2021