Aktivita č.1

Naučme sa spolu básničku:

ZIMA, ZIMA DETIČKY

Zima zima detičky,oziabu nás ručičky.

Cupy cup ťapy ťap,nebojím sa nemám strach.

Líčka máme červené,a nošteky studené.

Cupy cup ťapy ťap,nebojím sa nemám strach.

Ako sa volá ročné obdobie ktoré teraz panuje v prírode ?
Nakresli si obrázok : slniečko, snehové vločky, snehuliaka, sánky...

Porozprávaj rodičom, čo vidíš na obrázku a vymaľuj ho alebo si nakresli obrázok podľa vlastnej fantázie. 

Zverejnené Oznamy | 18.01.2021