Materská škola Štúrova 15, Zlaté Moravce

Milí rodičia, štátna materská škola je postavená v tichej oblasti medzi rodinnými domami. Školský dvor je členitý, vysadený listnatými a ihličnatými stromami, kríkmi a trávou. Je dostatočne priestranný na poskytovanie pohybových aktivít. Umožňuje každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu. Materská škola  realizuje interný projekt Škola podporujúca zdravie. Zážitkovou formou rozvíjame u detí vzťah k hodnotným umeleckým dielam a aktivitám, k výtvarnému umeniu a k oboznamovaniu s ľudovými tradíciami a zvykmi.

Materská škola je troj-triedna. Triedy sú priestranné a  slnečné, s príslušenstvom a spálňou, zariadené nábytkom, hračkami a pomôckami, poskytujúce dostatočný priestor pre pohyb, voľnú hru a cielené vzdelávacie aktivity. V triedach je k dispozícii  množstvo vzdelávacích pomôcok, každá trieda má vlastnú didaktickú a IKT techniku. Dve triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. Súčasťou je školský dvor s dvomi pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami, lavičkami na oddych, ihriskom poskytujúcim možnosti pre široké spektrum športových, bádateľských a hravých aktivít detí. 

 

Novinky

Jarné prázdniny

Zverejnené 14.02.2020

O Z N Á M E N I E o prerušení prevádzky MŠ počas jarných prázdnin. Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude v čase od 17. februára 2020 do 21.februára 2020 prerušená z dôvodu jarných prázdnin. Prevádzka materskej školy začína v pondelok 24. februára 2020 :)

Viac...

Korčuľovanie

Zverejnené 05.02.2020

Deti z III. triedy sa v dňoch 27.-31.1.2020 zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne ZM pod vedením inštruktora a ped. dozoru. Strach z korčuľovania prekonali deti už po prvom dni a každým dňom bolo vidieť pokrok u každého jedného dieťaťa. Deti zaujali športové súťaže, ktoré si pre nich pripravil inštruktor. Posledný deň deti odchádzali z klziska plný dojmov, zážitkov a radosti, že sa naučili korčuľovať. :)

Viac...

Darujte 2% z Vašich daní

Zverejnené 29.01.2020

Milí rodičia radi by sme Vás poprosili, ak pracujete a máte možnosť darovať 2% dane pre naše občianske združenie urobte to nasledovne:

Viac...