Materská škola Štúrova 15, Zlaté Moravce

Milí rodičia, štátna materská škola je postavená v tichej oblasti medzi rodinnými domami. Školský dvor je členitý, vysadený listnatými a ihličnatými stromami, kríkmi a trávou. Je dostatočne priestranný na poskytovanie pohybových aktivít. Umožňuje každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu. Materská škola  realizuje interný projekt Škola podporujúca zdravie. Zážitkovou formou rozvíjame u detí vzťah k hodnotným umeleckým dielam a aktivitám, k výtvarnému umeniu a k oboznamovaniu s ľudovými tradíciami a zvykmi.

Materská škola je troj-triedna. Triedy sú priestranné a  slnečné, s príslušenstvom a spálňou, zariadené nábytkom, hračkami a pomôckami, poskytujúce dostatočný priestor pre pohyb, voľnú hru a cielené vzdelávacie aktivity. V triedach je k dispozícii  množstvo vzdelávacích pomôcok, každá trieda má vlastnú didaktickú a IKT techniku. Dve triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. Súčasťou je školský dvor s dvomi pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami, lavičkami na oddych, ihriskom poskytujúcim možnosti pre široké spektrum športových, bádateľských a hravých aktivít detí. 

 

Novinky

Prevádzka MŠ počas prázdnin

Zverejnené 25.06.2019

Prevádzka MŠ bude počas prázdnin od 7,00-16,30 hod.

Viac...

Rozhodnutie

Zverejnené 25.06.2019

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ boli vydané a môžete si ich prevziať od 25.6. do 28.6.2019 v čase od 7,00- 16,00hod. priamo v MŠ.

Viac...

MŠ počas letných prázdnin

Zverejnené 07.06.2019

Počas letných prázdnin budú MŠ v Zl. Moravciach otvorené nasledovne. Prosíme zaplatiť školné (12eur) a priniesť doklad o zaplatení do každej MŠ, ktoré bude dieťa navštevovať. Ďakujeme!

Viac...